Oprogramowanie systemowe (komunikacyjne i użytkowe) 


Oprogramowanie komunikacyjne - odpowiada za fizyczną stronę transmisji (warstwa niższa).

 

Oprogramowanie użytkowe - odpowiada za wymianę, gromadzenie i przetwarzanie danych, po części mogąca pracować na czytniku ( w zależności od możliwości samego czytnika), a po części na serwerze (PC -ie) terminalu współpracującym z czytnikiem. Jest to już odpowiednia aplikacja o określonej logice.

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl