Normy i standardy technoogii RFID


Organizacjami normalizującymi i standaryzującymi technologię RFID w paśmie UHF są ISO i EPCGlobal Inc.


Standard EPC Gen 2 – to globalny standard, zapewniający możliwość odczytu danych z identyfikatora RFID w dowolnym kraju na świecie. Dostępne są urządzenia i identyfikatory pracujące w tym standardzie. Jednym z czołowych producentów technologii RFID jest amerykańska firma Intermec. Standard EPC Gen2 wciąż jest rozwijany, na dzień dzisiejszy trwają m.in. prace nad tym, by z uwagi na różne pasma UHF w jakich mogą pracować czytniki RFID w różnych regionach świata, identyfikatory RFID były uniwersalne i mogły być odczytywane zarówno przez urządzenia pracujące w Europie ( 865-869 Mhz), w USA (915 MHz) jak i na przykład w Japonii (952-954 MHz). Identyfikatory takie zostały już opracowane (obejmują zakres 860 Mhz – 960 Mhz i pokrywają wszystkie pasma częstotliwości, UHF jakie są zatwierdzone w poszczególnych krajach dla tej technologii). Pokonanie tej bariery stanowi istotny przełom w faktycznej globalizacji i unifikacji standardu UHF na całym świecie i stanowi kolejny krok do szybkiego rozpowszechnienia technologii RFID, a tym samym obniżania ceny pojedynczego identyfiekatora.


EPC (Elektroniczny Kod Produktu) to globalny identyfikator obiektu (produktu) zapisany na elektronicznym nośniku – identyfikatorze RFID w standardzie EPC Gen2. Dla kodu EPC zostały opracowane standardy zapisu danych w globalnych identyfikatorów systemu EAN.UCC: GTIN, GLN, SSCC, GIAI, GRAI. EPC pełni podobną rolę jak dotychczas identyfikatory systemu EAN.UCC z tą różnicą że każdy obiekt, w ten sposób oznaczony, ma niepowtarzalny numer seryjny (np. dana jednostka handlowa jest oznaczona numerem identyfikacyjnym produktu - odpowiednikiem EAN13 – Global Trade Identification Number plus numerem seryjnym – tak zbudowany numer nosi nazwę SGTIN (Serial Global Trade Identification Numer).

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl