Elementy systemu RFID

 


Każdy system RFID opiera się na systemach bazujących na komponentach:


- Identyfikator RFID  (tag, znacznik, transponder, etykieta) zbudowany jest z elektronicznego chipu z pamięcią oraz miniaturowej anteny. Pojemność pamięci identyfikatora to od kilkudziesięciu bitów do kilku tysięcy bitów. Z reguły kilkadziesiąt lub kilkaset bitów jest wystarczającą wielkością dla większości aplikacji. Jeśli identyfikator występuje w postaci tagu / transpondera to elementy te są zatopione w odpowiednim podłożu, a sam tag ma postać prostopadłościanu, krążka czy też karty, wykonanych najczęściej z plastiku. W przypadku kiedy identyfikator ma postać etykiety, chip z anteną zatopiony jest na cienkiej folii, która z kolei łączona jest z wierzchnią warstwą etykiety.


- Czytnik RFID (dekoder) - urządzenie nadawczo - odbiorcze, które wysyła lub odbiera wiązkę promieniowania elektromagnetycznego odpowiednio zdekodowaną zapisując lub odczytując w ten sposób dane.


- Oprogramowanie systemowe ( komunikacyjne i użytkowe) Oprogramowanie komunikacyjne - odpowiada za fizyczną stronę transmisji (warstwa niższa). Oprogramowanie użytkowe - odpowiada za wymianę, gromadzenie i przetwarzanie danych, po części mogąca pracować na czytniku ( w zależności od możliwości samego czytnika), a po części na serwerze (PC -ie) terminalu współpracującym z czytnikiem. Jest to już odpowiednia aplikacja o określonej logice.

 

 

Identyfikator RFID


Czytnik (dekoder)


Oprogramowanie systemowe

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl